deel deze pagina:
     

Stil staan bij de vraag: “Hoe spreekt God tot ons?” We kijken naar: Zijn verlangen. Wat word jij er beter van? Het bewijs dat Hij spreekt. Hoe kunnen wij Hem horen en verstaan?

De stem van God verstaan 2

I Zijn verlangen

Alle relaties hebben communicatie nodig. De relatie wordt veelal bepaalt door de communicatie. Dus kwaliteit van de relatie wordt gekenmerkt door de diepgang van de communicatie. Communiceren met menesen dicht om mij heen is moeilijker dan met de caissière bij AH. Diepgang vereist namelijk openheid, eerlijkheid, tijd, en oprechte interesse.
Daarom is het verstaan van de stem van God ook moeilijk.

God wil tot ons spreken – zijn verlangen!
God wil graag dat wij zijn stem verstaan
Joh 10:27 (Goede Herder – schapen luisteren)
1 Joh 5:14 zekerheid dat Hij naar ons luistert

Wij vergeten zijn verlangen heel gemakkelijk en bij zonde geloven het zelfs niet.
Maar juist dan is Hij nog dichterbij!

II What’s in there for me?

Wat word ik er beter van?

We leren Hem kennen
Hoe leer je iemands hart kennen? Door te communiceren, praten tijd spenderen. Hoe meer jaren getrouwd, hoe beter je elkaar leert kennen.

Het leidt naar een vredig leven.
God heeft een plan met ons leven -> richting en doel!
Jezus: Goede Herder – roept zijn schapen bij naam en zij luisteren naar ZIJN STEM.

Wij denken in termen van succes. Er is succes met vrede en succes met onvrede.
Succesvol binnen de grenzen van Gods definitie van succes!
Door verwarring wat wij succes noemen en wat Hij succes noemt, is het onvermijdelijk dat wij fouten maken, maar het avontuur blijft.
Richtlijn is de VREDE van God.
God spreekt om ons te beschermen
Hoe beter we Hem leren verstaan, hoe meer beschermd ons leven zal zijn.
Psalm 121:3: Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

III Het bewijs dat Hij spreekt

In het Oude Testament
a. Jesaja

Sla maar een willekeurige pagina open en al snel lees je: “En de Here zeide”
b. Samuël.
Mooiste verhaal in het Oude testament: Samuël. Tijd dat God vaak hoorbaar sprak. Samuuël 2, 3 keer naar Eli -> 1Sam3:7:
“Samuël kende de Here nog niet; nog nooit was hem een woord van de Here geopenbaard” Communicatie is niet hetzelfde als tempel- of kerkrituelen.
Eli geeft een advies: “Spreek Here uw dienstknecht luistert” Dat is juiste houding.
Er is ervaring voor nodig – ontwikkelen.

c. Job – tijdgenoot van Abraham – 4000 jaar geleden.
Job verzeilt in de meest afschuwelijke dingen, maar erger nog kon God niet verstaan en wist niet wat er gebeurde!
Lijden is erg, maar lijden en tot God roepen, die blijft zwijgen is nog erger.
Jobs vrienden komen – goed van hart, maar slecht in hun theologie -> schuldzoekers!
Dan komt Elihu -> Job 33:12-24 – vers 13,14: God is het probleem niet!
Probleem is: Ik moet leren luisteren naar Hem op meer dan 1 manier!

Denk je maar eens in in het O.T. spreekt God: hoorbaar, door brandende braamstruiken, door een ezelin, vliezen, profeten en engelen.

Nieuwe Testament
a. God spreekt door Jezus!
b. God spreekt door leiding van de Heilige Geest

Puntje bij paaltje: God spreekt op velerlei wijzen, dus moeten wij leren.

IV Hoe kunnen wij Hem horen?

Waar moet je luisteren?
Hier volgen de vijf meest voorkomende mogelijkheden en volgens mij in volgorde van prioriteit.

a. Meest duidelijk: door zijn Woord
Ook al geloven we dit, veel christenen gaan niet naar het Woord om te luisteren. Het is de eerste stap!
Studeren, notities maken, dagboeken, memoriseren – gewoon lezen en gehoorzamen!
Als we niet lezen/luisteren, dan ligt de computer plat (server is down)

Het Woord is als een virusscanner – je haalt er zo uit wat God NIET wil.
Als je je aan Zijn Woord houdt, wordt het luisteren op andere manieren een stuk gemakkelijker.

b. Door de gemeente
Gemeente, voorganger, oudsten, onderwijs, aanbidding – God spreekt tot zijn volk en individueel.
Volk en individu kun je niet losmaken van elkaar.
Efe 4:11 – God spreekt door toerusting. Leiders zijn spreekbuizen van God.
Efe 13:17: Gehoorzaam uw voorgangers... waken over uw ziel en rekenschap afleggen
We moeten waarderen wat God door de gemeente tot ons zegt.

c. Door moeilijkheden, pijn en verdrukking
Pijn, verdrukking, relationele problemen ZIJN ONVERMIJDELIJK als je wilt groeien in het verstaan van Gods stem!

  • Er is altijd meer pijn dan ik wil.
  • Het komt altijd op een tijd dat ik het niet wil
  • Ik wil er altijd van wegvluchten (niemand is masochist)

Voorbeeld Paulus – Hand 15: Pijn: twist met Barnabas -> naar Galaten, maar werd door de HG verhinderd! -> dan maar naar Bitynie, maar de Geest van Jezus liet het niet toe. -> Hoogstwaarschijnlijk ziek in Troas!

Pijn werkt als een megafoon – schettert om mijn aandacht.
Iedereen gaat door seizoenen van pijn en testen -> hoger niveau.
Voor Paulus was het doorbraak naar Europa -> groter wereldbeeld!

Dus in tijden van pijn kun je de volgende besluiten nemen:

  • Ik moet door deze tijd van pijn heen
  • Ik moet mijn pijn in een proces plaatsen – er wat uit gaan leren.

Meestal leren we door pijn meer van Gods Genade en meer diepgang in het vertrouwen.
Psalm 119:67: “Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw Woord!”

Job, Mozes, David, Paulus leerden door pijn God te gehoorzamen.

d. Hij spreekt tot ons door profetie
God spreekt door het hart van een ander tot ons.

Profetie is heel vaak voor richting. Altijd bemoedigingen en liefdevol corrigerend.
Profetieën zowel in publiek als privé zijn altijd gelimiteerd; nooit volmaakt!!! ->1Cor 13:9:Onvolkomen is ons profeteren.

Maar daarom: Nooit deze gave laten wegroven uit de gemeente en ook niet in doorslaan: laten het er twee of drie zijn. (in algemene setting)

Profetie laat zien dat God tot ons wil speken en zijn hart naar ons uitgaat.

e. Hij spreekt rechtstreeks in ons hart
Dit is de meest subjectieve wijze waarop God spreekt.
“Arglistig is ons hart” zegt de Bijbel -> Misleiding ligt op loer.
In ons hart zit ook ons gevoel – ons vlees.
Dat is de ene kant.

Andere kant: we kunnen nooit spreken van een intieme relatie met God als we niet open staan en leren te luisteren naar zijn stem in ons hart!
Joh 14:25
“De HG zal u alles leren en te binnen brengen wat Ik u gezegd heb”

SLOT

Dus leren luisteren en stel jezelf de vraag:

“Klopt dit met wat God zegt in de Bijbel?”
“Klopt dit met wat God zegt door de gemeente?”
“Klopt dit met wat God me aan het leren is door de verdrukking?”
“Klopt dit met wat God zegt door profetieën?”
Dan is zijn stem in je hart betrouwbaar!

Maar nog mooier wordt het wanneer je communicatie met de Heer “minder nodig” is.
Vergelijk het kind van 5 dat “alles” vraagt aan de moeder en de volwassen zoon of dochter die zijn ouders kent.

Luisteren naar Gods stem is groeien in Hem kennen!