deel deze pagina:
     

Iedereen zoekt op een of andere manier wel naar iets, een god of God. Of stelt die vraag op andere wijze. Er moet wel iets zijn, maar wat? Op allerlei manieren zoek mensen naar iets, naar een god, naar God. En sommigen zeggen God te kennen, maar is dat wat u of ik God noemt ook werkelijk God? Hoe dan ook: op de een of andere manier verlangt iedereen er wel naar om God te kennen, als hij bestaat.

Wie is God? (preek-outline)

Voor mij en veel andere christenen is het antwoord: ‘God is mijn Vader’. Maar ook dat kan heel gemakkelijk eerder een titel dan een concrete relatie zijn.

Het heeft jaren geduurd voordat bij mij dat licht doorbrak. God werd wel Vader genoemd, maar in mijn beleving was Hij toch wel heel erg afstandelijk. Dat veranderde toen ik ontdekte dat God de Vader in de persoon Jezus Christus naar ons toe is gekomen om te laten zien wie Hij echt is.

Jezus is God?

Als God naar ons toe komt in de persoon Jezus, betekent dit simpelweg dat Jezus God is. Jehova's getuigen en sommige vrijzinnige stromingen ontkennen dat Jezus God is. Maar de Rooms Katholieke, Reformatorische en Evangelische kerken geloven juist dat dit de kern van het geloof is. Het is een eeuwenoude discussie in de kerk die al begon rond 300 na Christus.

Verbannen om de boodschap

Athanasius, de bisschop van Alexandrië en één van vroege kerkvaders, was er heilig van overtuigd: Jezus is God. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dát is onze God! Dat hij dit predikte, kwam hem duur te staan: hij is vijf keer verbannen geweest, moest op de vlucht voor de keizer. Toch hield hij vast aan wat hij geloofde en werd zelfs één van de grondleggers van wat we nu de ‘apostolische geloofsbelijdenis’ noemen, waarin dit geloof bevestigd wordt.

Liefde wil zich delen

Laten we de gedachte van Athanasius eens doortrekken. Als God, niet een alleenstaande Macht is, dan kom je tot interessante conclusies. Hier is een God die Vader, Zoon en Geest in één is. Die God heeft vreugde, vriendschap en relatie in zichzelf! Of nog beter gezegd: liefde. Vader, Zoon en Geest zijn liefde en hebben liefde voor elkaar. Kenmerkend voor liefde is, dat het zich wil delen. Daar waar eenheid en liefde heerst, wordt geschapen. Bij deze God past een schepping. De schepping is dan ook onderdeel van het wezen van God. Het is een deel van Zijn leven en omarmd door Zijn liefde.

Schepper & Vader

Een vader geeft leven, identiteit en relatie aan datgene wat hij schept. Jezus is op aarde gekomen om ons de Vader te laten zien. Hij zegt dat God onze Vader is en dat als je naar Jezus kijkt, je precies weet hoe en wie God is. Hij is als Vader de bron van jouw leven. Hij heeft jou altijd gewild als Zijn kind. Door Jezus mag jij deel uitmaken van het leven dat Hij geeft. Wie is God voor jou?