deel deze pagina:
     

I. Intro De essentie van het christelijke geloofis, dat christenen zeggen een persoonlijke God te hebben. Maar als Hij persoonlijk is, spreekt Hij dan tot gewone mensen zoals u en ik? Indien niet? Wat is dan het verschil tussen onze God en een Totempaal? We leren dat God liefde is. Hij is "onze Vader". Ik neem aan dat Hij dan wel met ons wil spreken, maar willen wij ook luisteren, horen?

De stem van God verstaan 1 (preek-outline)

II. Hoe kun je de stem van God verstaan?

Tekst: "Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Openbaring 2:7 - 2:11 - 2:17 - 2:29 - 3:6 - 3:13 en 3:22
Dat is 7x:
"Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

A: Wie een oor heeft: Bereidwilligheid
We kunnen blijkbaar horen. - bereidwilligheid
De basis zit in vers 4:
Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven..

Luisteren gebeurt op de basis van liefde.
Verliefd stelletje belt elkaar 3x per dag op. Ze willen met elkaar praten. Onze liefde drijft ons naar contact.

B: Wie een oor heeft, die hore: Keuze
Keuze van een andere bereidwilligheid. Bereidwillig zijn ook dingen te horen die je niet zo leuk vindt.
We lijden allemaal aan de ziekte van selectieve doofheid. Als ik thuis de vraag stel: "Wie wil er een ijsje?" of de vraag "Wie wil de afwas doen?" word ik geconfronteerd met selectieve doofheid.

Wij kunnen enorm selectief zijn in het luisteren naar Gods stem!
eerlijk zijn: Hoe vaak horen wij de stem van God als het gaat over geven?
Geven aan de favoriete gemeente-projecten? Natuurlijk, want dat vinden we leuk.
Geven aan de kerk in nood naast de deur?

Zorgen voor de natuur? Ja natuurlijk!
Maar de of een auto opgeven? Of een maatje kleiner?

C: Wat de Geest tot de gemeenten zegt = meervoud.
Wie een oor heeft = persoonlijk
gemeenten = meervoud.
Gods stem en bevestiging is altijd onderworpen.
Ingesloten in gemeenschap / niet in je clubje. In de Kerk, de gemeenschap van heiligen.

a: je hoort meerdere malen via verschillende kanalen.

  • Woord
  • Het Lichaam
  • Omstandigheden
    b: jouw persoonlijk verstaan past binnen de gezamenlijk opdracht. En is daar altijd aan onderworpen.

D: Wie overwint:
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik....

Overwinnen kan alleen na strijd: Het is ook moeilijk, net als leren blind te typen. Je zit nog al eens net naast de juiste toets.

Waarom is er strijd en waarom is het verstaan van Gods stem zo moeilijk? Omdat het waardevol is! Het is Niet Goedkoop!

III. 7 Overwinningen:

1: Leven
Openbaring 2:4: Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.
eerste liefde verzaakt = opgegeven
Openbaring 2:7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.

2: Vertrouwen
Openbaring 2:10: Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat.
angst houdt ons weg van goed verstaan
Openbaring 2:11: Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.

3: Identiteit - zekerheid in wie je mag zijn vanuit Gods genade.
Openbaring 2:15: Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.
Vervallen in wetticisme - doen i.p.v. zijn. Heersen i.p.v. dienen enz.
Openbaring 2:17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

4: Invloed op je omgeving
Openbaring 2:20: Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.
leerbaar, onderworpen, kinderlijke ontvankelijkheid
Openbaring 2:28,29: Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

5: Gods beloning - bevestiging
Openbaring 3:1: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent.
nederigheid = werken aan je trots, eigen werk
Openbaring 3:4,5 Zij zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden.

6: God bouwt op jou
Openbaring 3:8: Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.
trouw blijven aan wat God zegt en gezegd heeft.
Openbaring 3:12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God.

7: Gods Doel wordt bereikt
Openbaring 3:15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm!
niet apatisch, gezapig, ongeinteresseerd worden!
OPenbaring 3:21: Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

SLOT
Er is alle reden om het verstaan van de stem van God tot iets heel kostbaars in je leven te maken.
De vraag is echter: willen we?