De schepping in al haar kracht.
In het Licht: Imago Dei!
Beeld van God, die Liefde is.
Zo bedoeld, zo dichtbij,
en toch misleiding.
"How can it be?"

Twijfel, leugens, zonde.
Een koninkrijk verloren.
Uit licht, in duisternis,
zo groot, zo dik, zo duister,
dat broedermoord ons deel wordt.
Ben ik mijn broeders hoeder?
Ik leef voor mijzelf, en wie mij in de weg staat is mijn vijand.
Wrange vrucht van duisternis.

Met Kaïn strompelt de mensheid voort.
Zwervend zoekend, naar vervulling van het eigen ik.
Torens bouwend, grote steden.
Beschaving.
Maar altijd met hetzelfde patroon:
Wat in de weg staat is mijn vijand.

Farao's en keizers,
Tsaren en generaals,
Ze komen in alle varianten.
En vervagen in een duister verleden.
Eerste, Tweede en Derde Rijken
Met dezelfde naam Babylon

Ze laten monumenten na.
Piramides, standbeelden,
Overwinnaarsbogen.


Maar dat ene kleine volk
in de navel van de wereld,
Met haar profeten van weleer,
spreken van het Licht
Een Vredevorst,
Geboren in een nietig dorpje
Betlehem.

De laagst gekwalificeerden
laten hun schapen achter.
Zij die wijs zijn bestijgen hun kamelen.
Zij die macht hebben raken in paniek,
Babymoord - het leven vernietigd.

Maar nee, de wegvoorbereider
wijst naar het Lam.
Hij komt en is gekomen
Goed nieuws!
Het koninkrijk is hier.
Liefde regeert!
Echt?
Liefde is ook bedreigend.
Veroordeeld, gekruisigd, vermoord.
Dood en begraven,
Geen ontkomen aan.

Liefde is sterk als de dood.
Op de derde dag weer opgestaan.
Revolutie in, onder en boven de aarde!
Niet langer regeren de machtigen,
de leeuw, de beer en de wolf.
Maar het Lam.

Waardig is het Lam op de troon!

In een nieuw paradijs.
In een nieuw Jeruzalem.
Een stad zonder standbeelden en gedenktekens,
die de slachtoffers en moorden verbloemen.
Want met het Lam is de mensheid vermoord en opgestaan.

Nog steeds weerklinkt de leugen
Ben ik mijn broeders hoeder?
Nog steeds is daar de macht vertaald in vijandschap.
Nog steeds is er de duisternis.
Nog steeds de macht van vijandschap
Noem het Hades, Gehenna of de hel.
Hier, nu en straks.

Maar het Lam heeft overwonnen.
Door het bloed
En ieder getuigenis van opofferende Liefde.
Het merkteken van de bruid,
De volgers van het Lam.

En met de Geest roepen zij
"Kom!,"
"Kom!"
"Bekleed jezelf opnieuw met kleding van gerechtigheid,
Wend je ogen en gedachten af van je eigen ik.
Denk anders, geef Liefde een kans.
En kom!
Er is Iemand die wacht.
met eindeloos liefdevol geduld...
de poorten van deze stad zullen nooit sluiten.