‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Matteüs 22:37

Maar laten we even stilstaan bij dit gebod. Kan ik door naar een gebod te luisteren of er aan te willen gehoorzamen meer gaan liefhebben? Het gebod of de wet laat mij juist zien dat ik tekort kom, en logisch, dat wekt wel dat verlangen op. Maar om vanuit mijn eigen kracht meer te kunnen liefhebben, lijkt mij een onmogelijkheid.

Geeft God dan een gebod waaraan het onmogelijk is het voldoen? Ja en nee!
Ja, als je het vanuit onze eigen menselijke kracht gaat proberen, dat zal het zeker niet lukken.
Nee, juist omdat die wet juist ons onvermogen laat zien. En zoals Paulus dat zegt, drijft dát ons naar Jezus, die de vervulling van de liefde van en voor God is.

Simpel gezegd dus: mijn bewustzijn, dat ik te kort kom in mijn liefde naar God terwijl ik er wel naar verlang, brengt mij bij Jezus die de perfecte afdruk van zijn liefde is. En door te groeien in mijn relatie met Jezus en meer te leven in zijn aanwezigheid, wordt ik steeds meer beïnvloed, met de liefde die Jezus zelf heeft voor God de Vader.

En zo wordt mijn verlangen om God meer lief te hebben vervuld.