Op de komst van het Welbehagen werd wreed gereageerd door de toenmalige macht. De vazallenkoning van de Joden, Herodes, voelde zich bedreigd door de komst van een baby! Hoe paranoïde kan macht je maken? Zo erg zelfs dat hij alle kinderen tot twee jaar oud laat vermoorden! En dat was geen incident, eerder een voorbode van nog veel meer lijden. Jezus zelf voorspelde de bloedige zeventig jaren waarin Jeruzalem en haar tempel met de grond gelijk gemaakt zou worden en haar grond doordrenkt zou worden met bloed. En Jezus zelf, werd midden in die tijd, op afschuwelijke wijze gemarteld en gekruisigd!
Geen welbehagen voor de Vredevorst, geboren in Betlehem.

God met ons

Wat is er in de boodschap van Kerst dat mensen engelachtig gaan zingen over welbehagen aan alle mensen, terwijl de wereld om ons heen in brand staat; het lijden naast je deur te vinden is? Het antwoord op die vraag zit in de naam ‘Immanuël’, dat ‘God met ons’ betekent.

'God met ons' houdt in dat God zichzelf in de geboorte van Jezus geheel geven heeft aan de mensen, aan ons. Misschien zou je moeten zeggen: 'zichzelf helemaal aan de mensen gegeven', want Hij doet dat in onvoorwaardelijke, overvloedige en oneindige liefde, die menselijk nauwelijks te bevatten is.
Het is een daad van uiterste zelfgave, die niet overtroffen kan worden. Hoe kan God nog meer geven, dan door Zelf mens te worden? Door te stappen in onze menselijkheid, met al haar pijn, lijden en lasten? En daarmee geeft God zich volledig aan de mensen, aan ons! Dat is precies wat Hij heeft gedaan in Jezus.
'God met ons' betekent dat de Almachtige God ons aanbiedt om zijn leven met ons te delen. In plaats van ons aan ons lot over te laten, of ons te verlaten - waar alle reden voor was - koos Hij ervoor om zich met ons te identificeren. Een van ons te worden, been van ons been en vlees van ons vlees. En doordat Hij een van ons geworden is, kan Hij zich ook nooit meer losmaken van ons. Of ons in de steek laten. Voor God betekent dat Jezus verloochenen.

Wat er ook gebeurd

Dat is de reden waarom de geboorte van Jezus werd aangekondigd met zo'n sublieme vreugde onder de mensen en engelen. Het welbehagen dat God nu een van ons is en met ons is. Daarmee is het hele toneel in de hemel en op de aarde veranderd. Alles is anders, vernieuwd!
Wat er ook gebeurd vandaag en in de toekomst, het zal vervuld worden in Gods plan van liefde en vrede met de mens. Als God met ons is, is er niets dat tegen ons kan zegevieren, zegt de apostel Paulus. Als God zichzelf volledig in Jezus aan ons heeft gegeven betekent dat ook dat Hij in Jezus ook alles gegeven heeft. Er is niets meer te verkrijgen, dan Jezus alleen. God onthoudt ons niets. Hij heeft alles gegeven!
En wanneer jij en ik dat geloven, zijn we nooit meer alleen. In voorspoed niet, in tegenspoed niet; evenminin gezondheid of in ziekte, zelfs niet in leven en in dood. Hij is altijd met ons!

Geen wonder dat de hemel uitbarstte in lof, omdat er goed nieuws werd aangekondigd aan de herders: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen”.