Drang vanuit de commercie

Ik heb geen enkel bezwaar tegen het feest "Kerst" zoals onze consumentenwereld dat aan ons opdringt. Integendeel, ik zie er altijd naar uit en kan er van genieten. Maar die opdringerigheid en overweldigende drukte kan er wel voor zorgen dat mijn focus onder spanning komt.

De opdringerigheid van een baby

Voor je het weet, vergeet je waar het ten diepste om gaat...
Niet om het feest in de kerk.
Niet om het feest thuis met alle gasten.
Niet om alle cadeaus, feestmaal, en andere vreugde van de feestdagen.

Wel om het kindje Jezus, dat geboren werd in een stal.
Wel om onze Redder en Verlosser die voor ons op aarde kwam.
Maar dan ligt de focus nog steeds op de actie, het reddingsplan.

Kerst gaat voor mij nog verder: Immanuël, 'God met ons!'
'God met ons', 'God met de wereld', die Hem niet verwacht en wellicht niet eens wil verwachten.
En toch komt God. Hij dringt zich niet op, maar zoekt ons op in onze diepste. Daar wil Hij bij ons zijn.
Daar zoekt Hij ons op als een nederig klein kind. Kwetsbaar en onmogelijk om af te wijzen... Hoewel?
Zulke liefde kan ook confronterend zijn. Het vraagt immers te komen in je eigen kwetsbaarheid en zonder opdringerigheid.

Bewustzijn

'God met ons' - Kerst heeft alles te maken met een intens bewustzijn van Gods liefde en aanwezigheid.

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

  • Matteüs 1: 23