Vanaf die kant bekeken is kerst de grootste pastorale actie die er ooit heeft plaatsgevonden.

De Herder

God die in zijn genade en barmhartigheid als een pastor, een herder, de mensheid in duisternis tegemoetkomt.
Niet als een rechter met een oordeel.
Niet als een leraar met een les of een advies.
Niet als een profeet wijzend op de zonden.
Niet als een goeroe met verbazingwekkende wijsheid.
Nee, niets van dit alles:
God handelt als een herder en komt in Jezus in onze duisternis.
Hij komt naast ons staan in onze duisternis, in onze zonde, in onze bagger en wordt daar een van ons - kwetsbaar, bijna aandoenlijk.
Een van ons stapt Hij in ons lijden, in ons denken, in onze zonden, echter zonder zelf mee te gaan in die zonden, maar wel mee te gaan in ons menszijn.

De Mensenzoon

In dat menszijn omarmt Hij ons en neemt ons mee in zijn leven aan het kruis en dwars door de dood tot in de opstanding. Met de hemelvaart brengt die Jezus, de Zoon van God en de Mensenzoon ons weer terug in het licht van onze hemelse Vader.