Breuklijnen

Men lijmt de scherven op een bijzondere manier weer aan elkaar. Je zou verwachten, dat uiterste perfectie wordt nagestreefd zodat je geen breuklijn meer ziet. Dat zouden wij Westerse mensen willen, zowel voor ons porselein als voor ons hart. Maar bij het Japanse kintsugi is het tegendeel is waar. De breuklijnen blijven zichtbaar. Zo goed zelfs dat dáár de kunst in zit.

Goud

Bij kintsugi worden de gebroken stukken aan elkaar gelijmd met goud! En het gevolg is dat het mooie porseleinen kunstwerk na herstel nog mooier is geworden door de gouden breuklijnen heen die de meerwaarde van het kunstwerk uitdrukken. Iedere scherf vertegenwoordigd de eigen waarde en de breuk wordt omlijnd met goud.

Gods werk

Zo is het ook met ons. God doet kintsugi herstelwerk in en aan ons. Hij pakt de scherven van ons leven en lijmt ze kunstig en zorgvuldig weer aan elkaar. Niet om ons te herstellen naar een grijs verleden waar uiteindelijk de zaken toch kapot gingen, nee, Hij neemt ons gebroken leven om er met zijn heerlijkheid meerwaarde aan te schenken. Zijn grootheid wordt zichtbaar door de breuklijnen van ons leven!

Waarde

Iedere scherf in ons leven kent zijn eigen ogenschijnlijk vaak negatieve waarde - de ziekte, het ongeluk, de echtscheiding, de afwijzing, ons falen, pijn, verdriet, kortom het lijden. Hoe fout en hoe ongepast ook in Gods Koninkrijk, God neemt zo'n scherf in zijn hand en omlijnt het met zijn goud en plaatst het voorzien van zijn glans weer in zijn totaalwerk.
Paulus spreekt in 2 Korintiërs 4:7:

"Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God."

Ik vraag me af: als Paulus van deze Japanse kunst van herstellen had geweten of hij dan niet had gesproken van Gods kintsugi werk in en door ons!