Verwachting voor vandaag

Maar ook in ons dagelijks leven verwachten wij de komst van de Messias. Want jij en ik hebben dagelijks het wonder van Gods komst nodig.
Zowel van ons uit bekeken: gebieden waarin jij hoopt en verwacht dat God iets gaat doen, maar wellicht nog meer van Gods kant: zaken waarin God zijn genade door jou en mij heen wil betonen aan deze wereld.

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’

  • Lucas 1:28

Maria is ons model voor zo'n verwachting.
Nederig hoort ze hoe God een plan met haar leven heeft.
Ze kan het nauwelijks geloven. Sterker nog: ze schrikt ervan.

En wij?

Is dat met ons ook niet zo?
Het idee dat God jou en mij wil gebruiken om zichzelf aan deze wereld bekend te laten maken? God die door jou heen Jezus wil laten zien aan deze wereld? Dat is een Mariawonder! Een wonder dat alleen God kan verrichten en waarvoor wij dezelfde houding als Maria aannemen. In nederigheid ontvangen.

Want, als je eerlijk naar je zelf kijkt, dan is het idee dat God jou en mij gebruiken wil, om zichzelf te openbaren aan deze wereld, toch ronduit een wonder?