Bewijs

Maar wat kan nu het bewijs zijn van goede spiritualiteit in jouw en mijn leven?
Veel in gebed en afzondering?
Of ben je dan een monnik?
Veel kennis over de Bijbel?
Of ben je dan een bijbelleraar?
Veel kennis over God?
Of ben je dan een theoloog?

Relationele omgang

Wat maakt een christen nu echt spiritueel? Geestelijk. Bezig zijn met de dingen die van boven zijn?
Ik denk dat het enige juiste antwoord is: relationele omgang met God. Echte zuivere groeiende relationele omgang, die voor ieder anders is, omdat ieder ook anders in elkaar zit.

Verbazing

In mijn opvoeding was mijn vader de beste theoloog die ooit gekend heb, maar mijn moeder met alleen maar lagere school en drie danslessen, was de meest spirituele persoon in mijn leven. Zij leefde met God en was altijd in verbazing over Gods grootheid en Gods genade.
Dat kan ook niet anders!
Want als je omgang met God hebt, is de eerste vrucht niet meer kennis over Hem, maar verbazing over wie Hij werkelijk is en hoe genadevol Hij zich opstelt naar jou en mij.

Omgang met God, waarin je Hem mag leren kennen als Vader, Zoon en Geest, is onze voorbereiding op een eeuwigheid van opperste verbazing en ontzag.

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.
Efeze 2:7