Je kunt dus inderdaad mensen verwonden met je woorden en je kunt dus ook mensen verwonden door niets te zeggen, dood te zwijgen. Beiden zijn heel erg en trekken soms diepe sporen. Zeker, wanneer deze patronen in je opvoeding zitten.

deel van ons

Als mens hebben we allemaal behoefte aan contact en dus aan communicatie. We zijn zo geschapen - het is deel van ons wezen en zegt ook heel veel van Gods verlangen om met ons te communiceren. We zijn immers geschapen naar zijn beeld.

goed communiceren

God wil graag met ons praten - liefst in de rust, want dáár verstaan we Hem het beste. Als God nu zo met ons in stilte wil omgaan, doen wij dat dan ook naar anderen? Zoeken wij de juiste communicatie?
Juist in een tijdperk van massa-communicatie met FB, email, whatsapp, sms, twitter en wat er nog meer is, lijkt het goed communiceren eerder moeilijker dan gemakkelijker te worden. Spreuken 15:23 zegt het volgende over goede communicatie:

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Ik probeer aan deze woorden te denken, voordat ik in pen klim en zou graag aan deze woorden willen denken in ieder gesprek dat ik voer.
Is mijn communicatie er op gericht om vreugde voort te brengen?
Of ben ik in mijn communicatie meer met mijzelf bezig?
Ben ik ook op zoek geweest, hoe ik het beste antwoord kan geven?
Of gooi ik er meteen uit wat ik denk of voel als het beste antwoord?
Heb ik gewacht op het juiste moment om te antwoorden?
Of moet mijn antwoord eruit, gelegen of ongelegen?

hersteller

Ik word altijd een beetje stil als ik aan deze verantwoording denk. Die stilte brengt me dan bij onze Vader die door zijn Geest van Wijsheid mij leren wil in mijn communicatie meer en meer een hersteller te zijn en steeds minder anderen te verwonden.